Pires, Antônio Donizeti. 2016. “COIVARAS, PALIMPSESTOS &Amp; NOVAS LAVOURAS”. Revista Prâksis 2 (novembro):48-55. https://doi.org/10.25112/rp.v2i0.555.